Language courses

KERIC has a long history of foreign language education. We regularly organise language courses for people of different ages. The little ones - kids aged 5 to 7 can attend English lessons DANJ. A bit older children - aged 7 to 15- attend regular English for children. Each group of approximately 10 children is led by two lecturers - a Slovak youngster with excellent English and a foreign lecturer from abroad. The aim of these English lessons is

deti rozrozprávať, dopĺňať školské vzdelávanie, aby mali angličtinu radi a vedeli, prečo sa ju učia.

Pre starších máme dospelácke angličtiny, ktoré vyučuje väčšinou Ivka Hrušková. Sú zamerané na konverzáciu a trvalé zlepšovanie si angličtiny. Sú vedené tak, aby to bolo nielen vzdelávacie ale najmä príjemné strenutie sa učiľa a "spolužiakov".

Z iných jaykov otvárame každoročne nemčinu, francúzštinu, španielčinu, tliančinu, ruštinu, portugalčinu. Tieto kurzy sú vedené našimi dobrovoľníkmi a sú zamerané tiež najmä na konverzáciu a zoznámenie sa s krajinou dobroovľníka.

Kurzy v KERICu prebiehajú jedenkrát týždenne 90 minút, kurzy dospelácekej angličtiny 120 minút. Cena je 70 € za detské kurzy a kurzy v iných jazykov a 170 € za kurzy dospeláckej angličtiny za rok. 

Snažíme sa podporovať rodiny, preto pri viac ako jednom kurze na rodinu v KERICu je zľava 10%. 

Snažíme sa vychádzať každému v ústrety, takže keď môžete prísť iba na pár mesiacov alebo potrebujete individuálne hodiny, riešenie vždy nájdeme.

V lete usporiadávame intenzívne jazykové kurzy, čo je jednotýždňový kurz 5krát po 120 minút a stojí 30 €. Je vhodný na naštartovanie alebo zopakovanie si niektorého jazyka.

NEWS

Information meetings for EVS

 

Anybody, thinking of becoming an EVS volunteer needs to come to the information meeting to find out detailed info about EVS and our current projects all over the world.

 

KERIC on facebook

You can find details about our activities also on our facebook page.

ICYE logo original maleeurodeskkysuce-online